Wij respecteren jouw privacy.

 

Deze website wordt beheerd door Websteak Marketing BVBA, met maatschappelijke zetel te Markt 64, bus 3, 2590 Berlaar. Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de website en in verband met deze kennisgeving kan u zich schriftelijk wenden tot bovenstaand adres  of kan u ons contacteren via de contactgegevens die onderaan op onze website vermeld staan. Voor klachten kan u ons steeds bereiken via het volgende e-mailadres: operations@websteakmarketing.be.

 

Opgemaakt op 20 februari 2018.
Laatst gewijzigd op 20 februari 2018.

 

Over onze privacyverklaring

 

Waarom moet ik deze privacyverklaring lezen?

 

Bij Websteak Marketing willen we werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat.

 

Om dit te kunnen, dienen we bepaalde persoonlijke gegevens te verzamelen en te gebruiken. Hierbij vinden we de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens belangrijk.

 

Verder verzamelen we uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, of wanneer u aangeeft dat u graag een samenwerking met ons wenst op te starten.

 

Kunnen de voorwaarden van de privacyverklaring wijzigen?

 

Websteak Marketing kan haar privacyverklaring op elk moment veranderen, bijvoorbeeld in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving.

 

Indien er wijzigingen aan de privacyverklaring zijn doorgevoerd, zal dit bovenaan deze pagina vermeld staan. De wijzigingen treden in voege vanaf het moment van publicatie.

 

Bij belangrijke wijzigingen zullen wij u zo mogelijk persoonlijk op de hoogte brengen en waar nodig uw toestemming vragen.  

 

Uw persoonlijke gegevens

 

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?

 

Cookies

 

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om uw surfgedrag op andere websites na te gaan, maar worden enkel en alleen gebruikt om het bezoek- en klikgedrag op onze website te analyseren.

 

Verder laten cookies ons toe u te herkennen, en kunnen ze ons inzicht verschaffen in hoe u onze diensten gebruikt, bijvoorbeeld welke blogartikels u heeft gelezen, en of u deze helemaal tot het einde heeft gelezen.

 

Concreet gaat het hier om: IP-adres, geopende pagina’s, muiskliks, de datum en tijd van uw verzoek, uw browser, enzovoort. Wel worden deze gegevens zo veel mogelijk geanonimiseerd, en worden deze niet aan derden verstrekt.

 

Wenst u dat er geen cookies op de harde schijf van uw computer worden bijgehouden? Dan kan u via uw internetbrowser het gebruik van cookies verhinderen. Indien u wel de toestemming heeft gegeven om cookies bij te houden, zal u alsnog een waarschuwing ontvangen wanneer een cookie geïnstalleerd wordt.

 

Contactaanvraag via de website

 

Wanneer u via onze website een vrijblijvend gesprek aanvraagt, worden volgende gegevens van u verwerkt in ons CRM-systeem:

 

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw bedrijfsgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

 

Deze gegevens zullen enkel en alleen gebruikt worden om contact met u op te nemen, en worden verder voor geen andere doeleinden ingezet.

 

Indien u na het verkennend gesprek beslist om een samenwerking met ons aan te gaan, bewaren we uw gegevens tot 10 jaar na onze samenwerking. Deze termijn wordt op 10 jaar geplaatst wegens boekhoudkundige redenen.

 

Indien u na het verkennend gesprek beslist om geen samenwerking met ons aan te gaan, worden uw gegevens na 1 jaar uit ons CRM-systeem verwijderd. U kan er ook voor kiezen om deze meteen uit ons CRM-systeem te laten verwijderen indien u dit via operations@websteakmarketing.be meldt.

 

E-mailverkeer

 

Indien u e-mails naar Websteak Marketing verstuurt, worden deze na 90 dagen automatisch uit onze mailbox verwijderd.

 

In uitzonderlijke gevallen worden er bepaalde e-mails op onze beveiligde server bewaard voor een termijn van 10 jaar. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om financiële gegevens die we verkregen hebben voor onze boekhouding of die van onze klanten, klachten die we via e-mail hebben ontvangen, enz.

 

Indien uw e-mail op onze server wordt bewaard, zal u hier uitdrukkelijk een melding van ontvangen.

 

Aangezien het hier om documentatie met persoonlijke gegevens gaat, zullen deze documenten:

 

  1. op een beveiligde server staan en;
  2. bijkomend ook nog eens beveiligd worden met een wachtwoord op het document.

 

Google Analytics

 

Websteak Marketing maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van onze onderneming in Google scoren.

 

Deze verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden.

 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Websteak Marketing heeft hier geen invloed op.

 

Ten slotte heeft Google ook geen toestemming van ons gekregen om de gegevens die via ons Analytics-account werden verzameld, te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

 

Websteak Marketing bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig.

 

Concreet wil dit zeggen dat uw gegevens niet langer dan één jaar worden bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

Beslist u om wel een samenwerking met ons aan te gaan? Dan worden uw gegevens voor 10 jaar in onze systemen bewaard. Dit doen we met het oog op een eventuele, boekhoudkundige controle zodat we de nodige documenten probleemloos kunnen voorleggen. Uw gegevens zullen na de samenwerking dus niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

 

Kan ik te allen tijde mijn gegevens opvragen, aanpassen of (laten) verwijderen?

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar operations@websteakmarketing.be. Websteak Marketing zal dan zo snel mogelijk, d.w.z. uiterst vier weken na uw aanvraag, op uw verzoek reageren.

 

U heeft ook steeds het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden.

 

Derde partijen

 

Worden mijn persoonsgegevens met derde partijen gedeeld?

 

Tenzij u hiervoor uw toestemming hebt gegeven of wij juridisch verplicht zijn dit te doen, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet doorgeven, verkopen, enz. aan derde partijen.

 

In bepaalde gevallen zullen bepaalde derden wel toegang krijgen tot de gegevens die over u worden verzameld:

 

Leveranciers

 

Om onze diensten te leveren doen wij beroep op een aantal onafhankelijke bedrijven of dienstverleners, zoals voor het leveren van aantal infrastructuur- of IT-diensten. Hierbij is het mogelijk dat dergelijke bedrijven in het kader van hun opdracht toegang krijgen tot bepaalde gegevens en informatie.

 

Websteak Marketing laat dit enkel toe in de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun opdracht en zal hierbij ook enkel een samenwerking aangaan met partners die GDPR-compliant zijn, zodat uw gegevens te allen tijde beschermd blijven.

 

Sociale media

 

Onze blogberichten bevatten sociale media–“knoppen” van sociale netwerken zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze laten u toe op deze platformen informatie te delen, en worden uitgevoerd en beheerd door de sociale netwerken zelf.

 

Websteak Marketing heeft dus geen controle op de toepassingen die deze bedrijven met deze knoppen maken. Wij raden u aan de gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van deze sociale netwerken door te nemen.

 

Voorliggende privacyverklaring regelt enkel het gebruik van de gegevens die door Websteak Marketing worden verzameld.

 

Autoriteiten

 

In bepaalde omstandigheden zullen wij uw gegevens moeten delen met of doorgeven aan de autoriteiten. Dit kan bijvoorbeeld zijn om te voldoen aan de wet of een rechtelijke beslissing, om fraude of beveiligingsproblemen te detecteren of de rechten van Websteak Marketing te beschermen.

 

De beveiliging van uw persoonsgegevens

 

Hoe worden mijn persoonsgegevens beveiligd?

 

Websteak Marketing vindt het belangrijk dat uw gegevens op een veilige manier worden behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.

 

Helaas is het uitwisselen van informatie via het internet nooit 100% veilig. Hoewel we er alles aan doen op de veiligheid van uw gegevens te vrijwaren, kunnen we dit zelf niet op absolute wijze garanderen.