voice-search

De laatste jaren werd er ontzettend veel neergepend over voice search en de impact ervan op SEO.

Verschillende bronnen schreven zelfs dat tegen 2020 de helft van alle online zoekopdrachten spraakgestuurd zou gebeuren. 

Maar zal dit ook effectief zo zijn als we de meest actuele cijfers bekijken? Lijken de recente ontwikkelingen op het gebied van voice search daadwerkelijk overeen te stemmen met deze verwachtingen?

Zo staat voice search er anno 2019 voor:

 • Volgens een onderzoek van Search Engine Land maakt maar liefst 70 procent van de ondervraagden wekelijks gebruik van voice search.
 • Voornamelijk 65-plussers en 13- tot 21-jarigen gebruiken dagelijks spraakgestuurd zoeken.
 • Voice search wordt voornamelijk gebruikt voor oppervlakkige zoekopdrachten, zoals: het weer, recepten, informatie over bepaalde producten eznvoort. Virtual assistants worden eerder gebruikt om dagelijkse activiteiten uit te voeren en acties in het huishouden.
 • Er zijn op dit moment veel frustraties en bekommernissen rond het gebruik van voice search. Zo zijn er doelgroepen die zich zorgen maken rond privacy en zijn er veel mensen die zich ergeren aan de foutieve antwoorden die devices geven op spraakgestuurde vragen.
 • Marketeers dienen duidelijk en transparant te communiceren over het gebruik van spraakgestuurde gegevens, en betere content te voorzien die is afgestemd op deze spraakgestuurde vragen.

Wie maakt momenteel gebruik van voice search?

Ondanks de grote hype rond voice search en virtual assistants, lijkt de adoptie ervan toch niet zo snel te gebeuren als verwacht.

Dit blijkt uit een nieuw onderzoek van Search Engine Land met respondenten van over de hele wereld. 

Zo gaf 70 procent van de deelnemers aan een aantal keren in de week voice search te gebruiken via de smartphone of via een virtual assistant, maar maakte slechts 27 procent dagelijks gebruik van deze functie.

De oudste deelnemers daarentegen, de 65-plussers, zorgden dan weer wel voor een verrassend resultaat.

Daar gaf maar liefst 88 procent aan meermaals per week voice search te gebruiken en gebruikte zelfs 50 procent één tot drie keer per dag spraakgericht zoeken!

Voor bedrijven die zich specifiek op deze doelgroep richten, is voice search dus absoluut the next big thing.

Ook bij 13- tot 21-jarigen zien we dat meer dan de helft van de respondenten dagelijks gebruikmaakt van voice search:

Waarvoor wordt voice search vandaag de dag gebruikt?

Uit de survey van Search Engine Land blijkt dat we voice search vandaag de dag voornamelijk voor zeer ‘oppervlakkige’ searches gebruiken.

Hieronder enkele voorbeelden:

 • 10 procent van de respondenten zoekt via voice search weersinformatie op.
 • 10 procent maakt gebruik van voice search voor recepten.
 • 17 procent van de respondenten gebruikt voice search om meer informatie te verkrijgen over producten die ze wensen te kopen of plaatsen die ze in de nabije toekomst wensen te bezoeken.

Deze zoekopdrachten gebeuren trouwens quasi allemaal met de smartphone en slechts in zeer geringe mate met een virtual assistant.

Waarvoor wordt een virtual assistant dan wel gebruikt?

Voor acties in het huishouden en dagelijkse activiteiten uit te voeren. Ongeveer 50 procent van de respondenten gaf aan een assistent te gebruiken, zoals Google Home of Alexa, om muziek af te spelen, iemand te bellen of te sms’en, de lichten aan- en uit te doen thuis, enzovoort.

Welke frustraties en zorgen spelen er op dit moment?

Waarom spraakgestuurd zoeken voornamelijk voor oppervlakkige zaken wordt gebruikt, heeft te maken met een aantal frustraties en bekommernissen die er op dit moment spelen bij voice search- en virtual assistant-gebruikers.

De meest voorkomende frustraties en zorgen zijn:

 • Veel mensen maken zich zorgen om hun privacy. Voornamelijk de jongste doelgroepen zijn hier erg mee bezig. Zij verwachten transparantie rond het gebruik van hun gegevens en verantwoording van merken die voice search gebruiken als marketingkanaal.
 • Veel voice search-gebruikers geven aan dat smartphones of virtual assistants hun gesproken zoekopdracht niet begrijpen. Er is dus nog veel ruimte tot verbetering wat betreft de verstaanbaarheid van de apparaten.
 • Ook het geven van antwoorden staat lang nog niet op punt. Zo geeft maar liefst 12 procent van de ondervraagden aan dat virtual assistants en smartphones naast de kwestie antwoorden. Stel je de vraag twee tot drie keer opnieuw? Dan heb je in de meeste gevallen een betrouwbaar antwoord, volgens 45 procent van de respondenten.

Conclusie

Zoals je kan zien, zijn er dus zeker nog een aantal grote verbeterpunten mogelijk op het gebied van voice search. Toch wil dit allesbehalve zeggen dat we als marketeers geen aandacht moeten besteden aan dit topic op dit moment. 

Maar liefst 70 procent van de ondervraagden gebruikt immers één tot meerdere keren per week voice search. 

Belangrijk is dus om jouw content af te stemmen op spraakgestuurde zoekopdrachten; zorg ervoor dat deze een potentieel antwoord biedt op gesproken vragen van jouw doelgroep. 

Zeker wanneer de jongste en oudste leeftijdscategorieën tot jouw doelgroepen behoren, is dit van cruciaal belang!

In snackvorm

 • Tegen 2020 bestaat de helft van alle online zoekopdrachten uit voice search.
 • Zo goed als alle leeftijdscategorieën gebruiken regelmatig voice search.
 • Voice search zetten we voornamelijk in voor productinformatie, recepten en weerinformatie.
 • Voice search staat nog niet volledig op punt. Er zijn bezorgdheden rond privacy, machines verstaan je niet altijd en antwoorden soms naast de kwestie.
Avatar
Ashley Van den Broeck
ashley.vandenbroeck@websteak.be

Maximale goalgetter in het leven. Zo sta ik op het werk in als Project Manager voor verschillende projecten en leer ik graag bij over o.m. SEO & Analytics. Naast de werkvloer streef ik naar dagelijks geluk & het vinden van de allerbeste sushi.