zero-click-search

De komst van Mobile First Indexing, de lancering van de BERT-update, de aanwezigheid van featured snippets en structured data

Google heeft de laatste jaren heel wat geïnvesteerd in de afstemming van haar zoekresultaten op de specifieke noden van haar gebruikers.

Zo zijn mobiele zoekresultaten veel meer taal- en streekgebonden dan voorheen en toont Google bovenaan in haar zoekmachine vaak rechtstreekse informatie in plaats van een organisch zoekresultaat – denk aan Google Mijn Bedrijf, featured snippets, Google flights….

Er is met andere woorden dus een nieuwe wereld aangebroken van zero click searches en position zero, en dat heeft een enorme invloed op SEO-optimalisaties!

Zero click searches en position zero

Vandaag de dag vind je veel meer rechtstreekse informatie in Google dan enkele jaren geleden.

Dit maakt dat het eerste zoekresultaat lang niet meer altijd een organisch zoekresultaat is, maar eerder een featured snippet, een profiel in Google Mijn Bedrijf, een mogelijkheid om te reserveren via Reserveren met Google, enzovoort.

Wanneer dit het geval is, spreken we van position zero, oftewel een resultaat dat nog voor de algemene organische zoekresultaten komt.

Zo’n resultaat maakt dat zoekmachinegebruikers niet langer meer op zoek dienen te gaan naar de desbetreffende informatie op een website, maar dit zonder enige doorklik meteen uit Google kunnen halen. Ze realiseren met andere woorden een zero click search om hun informatie te bekomen.

Het afgelopen jaar maakte maar liefst meer dan 50 procent van de zoekmachinegebruikers deel uit van deze zero click search-doelgroep!

(Let wel: tot 22 januari 2020 stond position zero los van de 10 organische zoekresultaten van Google. Je kon dus zowel een eerste positie halen in de organische zoekresultaten, als position zero innemen. Op 23 januari besloot de zoekmachine dit over een heel andere boeg te gooien en kan je nu alleen nog maar óf position zero innemen, óf het eerste organische resultaat in Google behalen!)

Google BERT-update

De komst van position zero hangt trouwens samen met de BERT-update van Google – voluit Bidirectional Encoder Representations from Transformers.

Het is een vervolgtraject op Google’s eerdere Rankbrain uit 2015 en heeft als doel om, op basis van Natural Language Processing, de intentie van zoekopdrachten beter dan ooit te begrijpen.

Het spreekt dan ook voor zich dat Google niet langer meer alleen websites toont als zoekresultaat, maar een stuk verder gaat dan dit.

Gooi daar dan nog eens bij dat de invloed van Mobile First Indexing en lokale zoekresultaten zeer groot is, en je begrijpt helemaal dat het behalen van een position zero allesbehalve eenvoudig is!

De invloed van mobile-first indexing

Taal- en streekgebonden zoekresultaten hangen van meer dan alleen de taal van de zoekopdracht af. Althans toch op mobiel.

Onlangs kondigde Cindy Krum op Friends of Search nog aan dat er een belangrijke relatie bestaat tussen Mobile First Indexing en taal. Niet alleen de taal is namelijk van belang wanneer je jouw zoekopdracht intypt in Google, ook de taalinstellingen van je zoekmachine en van je device hebben invloed op de weergave van je resultaat.

Zij bepalen immers mee of er een featured snippet, een adres of andere zaken worden getoond, en dus of er mogelijke zero click searches zullen zijn of niet.

Om deze uitspraak te onderbouwen, deed Cindy onderzoek in Zwitserland, waar mensen zowel Duits, Frans als Italiaans spreken. Mensen kregen de opdracht om met dezelfde smartphone, in dezelfde regio, maar met andere taalinstellingen naar ‘kaffee’ te zoeken.

Hieruit bleek dat zelfs wanneer je met verschillende taalinstellingen met drie dezelfde telefoons zoekt op ‘kaffee’, je elke keer verschillende resultaten te zien krijgt.

Ga dus zelf altijd eerst even na op jouw device wat je te zien krijgt voor een bepaalde zoekopdracht, alvorens je de keuze maakt of je voor position zero gaat en dus zero click searches realiseert, of voor het eerste organische zoekresultaat gaat!

Hoe bereik je zelf position zero?

Wil je position zero bereiken, zorg dan zeker dat je volgende best practices meeneemt, alvorens je aan de uitvoering begint:

  • Wees niet alleen afhankelijk van data in Google Analytics, omdat hier de impact van zero-clicks niet wordt meegenomen.
  • Gebruik altijd SEO-tools waarin je kan testen met specifieke taalinstellingen.
  • Test locatie- en taalinstellingen niet alleen op je eigen telefoon.
  • Kijk goed naar de verschillen en mogelijkheden die door taalinstellingen worden veroorzaakt. Vertaal bijvoorbeeld bepaalde content op je website als je hier kansen voor ziet.

Maak gebruik van structured data zodat je meer kans hebt op een position zero en het boosten van je naamsbekendheid. Zo heb je bijvoorbeeld Googles Structured Data Markup Helper. Deze handige tool van Google helpt je om content te structureren.

Avatar
Stefan Kerkhof
stefan.kerkhof@websteak.be

Content marketeer in hart en nieren at work, cat dad en Dungeons & Dragons-fanaat at home.