Doelgroep centraal zetten

“The aim of marketing is to know and understand the customer so well the product or service fits him and sells itself.” – Peter Drucker

Wanneer je vroeger je merk in het oog wou laten springen, en dus je producten of diensten aan de man wou brengen, volstond het om zo hard mogelijk te roepen. Bedrijven toeterden luid over de geweldige kwaliteiten van hun product tegenover dat van de concurrent, en deur-aan-deur verkopers staken lustig hun voet tussen de deur tot ze helemaal uitverkocht waren.

Die tijden zijn (gelukkig) voorbij: we zijn als consument kritisch geworden, aangezien we over een schat aan informatie beschikken dankzij een hele waaier aan communicatiekanalen. 

En op die communicatiekanalen willen we dieper ingaan. Het is namelijk een grote misvatting dat je via het gebruik van een bepaald kanaal een publiek uitkiest.

Het omgekeerde is waar: het publiek kiest bewust voor het gebruiken van een bepaald kanaal

“Audience dictates media”

Dat we kritischer zijn geworden heeft alles te maken met onze toegang tot informatie, en nieuwe manieren om onze kennis te delen. 

Die (r)evolutie heeft met zich meegebracht dat bedrijven de waarde van hun merk voortaan niet meer zelf in handen hebben, maar dat het publiek in feite je merk maakt of kraakt:

Dankzij massacommunicatie wordt de waarde van je merk bepaald door de waarde die het publiek hieraan hecht. 

Reken daar ook nog eens bij dat het publiek ook de waarde van een bepaald mediakanaal dicteert, en er bewust wordt gekozen voor één bepaald kanaal om in een bepaalde nood te voorzien.

Dat wilt natuurlijk niet zeggen dat elke doelgroep maar één kanaal gebruikt. De meeste mensen verbinden aan een bepaald kanaal een bepaalde behoefte. Denk dan aan Facebook om op de hoogte te blijven van evenementen, LinkedIn voor professionele doeleinden, Pinterest om inspiratie op te doen voor kleding of interieur, enzovoort

Het gaat niet om jou…

Maar om je publiek! 

Digital marketing werkt alleen als je publiek een bepaalde waarde ontdekt in de diensten of producten die je aanbiedt, om die mening vervolgens te delen met anderen. 

Je zal je campagnes dus zo goed mogelijk moeten afstemmen op je doelgroep.

Essentieel is dan dat je je doelgroep zo goed mogelijk leert kennen.

Ken je doelgroep!

Je zal pas succesvolle campagnes kunnen opstarten als je weet op wie ze gericht moeten zijn, en volgens welk kanaal je ze het best lanceert. De ideale manier om dat te doen is het opstellen van persona’s: elk persona heeft specifieke eigenschappen en vertegenwoordigt (een deel van) je doelgroep.

De bedoeling is om tweerichtingsverkeer te bekomen tussen jou en je klant. Dat doe je het beste door de motieven van je klant te leren kennen. 

Enkele tips:

  • Doe grondig onderzoek op voorhand.
  • Ga eens een kijkje nemen bij de concurrentie.
  • Probeer om zo dicht mogelijk bij je (potentiële) klanten te komen, persoonlijk contact is natuurlijk nog altijd gewenst in tijden van digital media.
  • Stel persona’s op: elk persona vertegenwoordigt een specifiek type klant, compleet met kwantitatieve en kwalitatieve data zoals leeftijd, beroep, voorkeuren en favoriete social media.
  • Bekijk online gedrag van klanten: reviews, commentaren, surfgedrag… 
  • Vraag hen om hun mening: organiseer een poll of survey onder je bestaande klanten. 

Bij het monitoren van het online gedrag van je (potentiële) klanten is marketing automation software een uitstekende tool. In ons e-book vertellen we je er alles over. 

Hoe beter je je klanten leert kennen, hoe beter je je communicatie en marketing op hen kan afstemmen. 

Het is de bedoeling om uit te gaan van een customer centric model. Je zal dus niet de belangen van je bedrijf voorop stellen, maar die van die klant, omdat die rechtstreeks een invloed zullen hebben op de evolutie van je merk. 

Waar moet je op letten?

Reken niet op legacy customers

Je denkt dat alles goed gaat, want de klanten zijn tevreden, en ze zullen dus wel blijven terugkomen? Waarom zou ik nog investeren in nieuwe branding, strategieën, ingewikkelde veranderingen? 

Het probleem bij deze denkwijze is dat er tegenwoordig een overaanbod aan producten en diensten is. Vroeger was dat niet zo, en was je marktpositie enigszins verzekerd als je over een paar trouwe klanten beschikte.

Tegenwoordig veranderen de behoeften van klanten voortdurend, en je zal die als verandering op de voet moeten volgen wil je als merk relevant blijven. Reken dus niet op klanten die wel ‘zullen terugkomen’.

 Een trouw klantenbestand is een streefdoel, maar geen excuus.

In snackvorm

  • Stel je klant centraal bij het opzetten van campagnes. Ga niet voor je eigen belang, maar speel constant in op dat van je klanten.
  • Vraag je klant om raad! Bekijk hoe hij zich gedraagt, wat hij interessant vindt, en vraag hem om zijn mening. Observeren dus.
  • Trouwe klanten zijn uitstekend, maar reken hier niet te veel op. De klanten van morgen zijn minstens even belangrijk. 

Op zoek naar concrete tips om je landing pages performanter te maken?

Op zoek naar concrete tips om je landing pages performanter te maken?

Avatar
Alexander Arnauts-Smeets
alexander.arnauts@websteak.be

Als copywriter zorg ik SEO-gerichte digitale copy met analoge flair. Mijn vrije tijd spendeer ik met behulp van boeken, hangmatten en The Velvet Underground.