Google analytics intelligence

Analytics Intelligence is de nieuwe kunstmatige intelligentie-functie van Google Analytics. In plaats van een standaard of aangepast rapport te raadplegen, stel je je vragen rechtstreeks aan Analytics. Je moet wel op voorhand weten welke informatie je wil achterhalen, wat betekent dat je website-KPI’s op voorhand moeten worden vertaald naar actiegerichte doelen.

Artificial intelligence of ‘AI’ beantwoordt vervolgens de belangrijkste vragen voor je websiteresultaten. Maar hoe werkt dat nu concreet? En hoe gebruik je de nieuwe functie?

Hoe werkt het?

 • Stap 1: Log in bij Google Analytics en zorg dat je taalinstellingen zijn aangepast naar ‘Engels’. Analytics Intelligence kan (voorlopig) alleen vragen in het Engels beantwoorden.
 • Stap 2: Navigeer naar een rapport, best eentje waar je minstens voor 3 maanden data hebt voor een statistisch significant antwoord. De Intelligence-functie vind je helemaal rechtsboven.
 • Stap 3: Ga na of je de website-KPI’s naar actiegerichte doelen vertaald hebt en of deze doelen indirect impact hebben op je websiteresultaten.
 • Stap 4: Klik in het tekstveld. Als je de AI-functie voor de eerste keer gebruikt, zal je een lijst met voorbeeldvragen krijgen. Je kan één van deze vragen aanklikken, een grotere lijst met vragen bekijken, of zelf iets typen. In dit geval zal Analytics je vraag proberen aan te vullen. Naarmate je het AI-systeem meer gebruikt, wordt het slimmer — het zal steeds beter kunnen inschatten welke data je precies probeert te achterhalen.
 • Stap 5: Je kan verschillende soorten vragen stellen, van eenvoudig (‘Hoeveel bezoekers hadden we de afgelopen week?’) naar zeer specifiek (‘Via welk kanaal komen de meeste conversies?’) en vergelijkend (‘Wat is het conversiepercentage van AdWords vs. SEO?’).

Op de Help-pagina van Google Analytics, vind je meer voorbeelden van vraagcategorieën.

Welke vragen kan Analytics Intelligence niet beantwoorden?

Analytics Intelligence kan jammer genoeg (nog) niet al je vragen beantwoorden.

 • AI kan geen ondersteuning geven bij je implementatie, dus vragen als ‘Welke doelen moet ik instellen?’ kan het systeem niet beantwoorden.
 • Ook op de vraag ‘Waarom is mijn bounce rate zo hoog?’ zal je geen antwoord krijgen. AI heeft in het algemeen moeite met waarom-vragen, al heeft Google aangegeven dat ze deze functie later nog zullen toevoegen. 
 • Advies kan de AI-functie (voorlopig) ook nog niet geven, dus vragen zoals ‘Welk advies geef je me om de conversie te verbeteren?’ zullen onbeantwoord blijven.
 • Berekende statistieken of segmenten kan je nog niet gebruiken in je vragen aan Analytics Intelligence.
 • Voorspellingen kan AI niet doen. 

Extra mogelijkheden

Naast de vragenfunctie binnen Analytics Intelligence, zijn er ook aanvullende mogelijkheden. Ook onvoorziene positieve of negatieve gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld wanneer de laadtijd van je homepage is verslechterd, krijg je te zien.

Let wel op dat je geen acties gaat ondernemen op basis van één steekproef. Als er genoeg steekproeven zijn geweest die dezelfde melding geven, kun je gaan onderzoeken en aanpassen.

Voorts geeft Intelligence ook adviezen over je AdWords-campagnes onder de noemer ‘Recommendations’. Deze zijn voorlopig algemeen van aard en niet gebaseerd op onderbouwd informatie.

In snackvorm

Nieuw: ‘Ask a question’-feature in Google Analytics Intelligence.

 • De artificial intelligence-technologie van Google aan het werk.
 • Bedoeld om specifieke data te vergaren zonder te moeten graven.
 • Momenteel alleen beschikbaar in het Engels.
 • Belangrijk om eerst doelen en gebeurtenissen in te stellen.
 • Vragen m.b.t. implementaties en voorspellingen, kan het systeem (voorlopig) niet beantwoorden.
Avatar
Matteo Van Mol
matteo.vanmol@websteak.be