Google Ads & automation

Steeds vaker wordt er geautomatiseerd.

Of we het nu willen of niet, vaak hebben we helaas zelf geen keuze meer. Een automatisatie is soms loslaten van de controle

Hoe je toch de teugels van je Google Ads-account in handen houdt, en zorgt voor een evenwicht tussen menselijke controle en automatisatie behoudt?

Automation layers

Veel automatisaties in jouw Google Ads-account kunnen in bepaalde mate beperkt worden door gebruik te maken van automation layers

Zo ga je niet alleenvertrouwen op geautomatiseerde processen, waarbij er soms een menselijke toets aan ontbreekt.

Dankzij automation layers zijn er verscheidene personalisatie mogelijkheden.

Rolverdeling

De rolverdeling tussen automatische en menselijke handelingen is niet 50/50, maar zou eerder een verstandig evenwicht moeten zijn afhankelijk van vele factoren zoals:

 • soort conversie
 • budgetten
 • campagnedoelstellingen

Door te automatiseren en toch de kennis aan toe te voegen dat niet kan achterhaald worden door data te interpreteren wordt het mooiste van twee werelden gecombineerd, namelijk:

 • Tijd besparen door niet alle aanpassingen manueel te doen;
 • Volledige controle behouden over een geautomatiseerd proces.

Invoeren van automation layers

Aan de steeds automatiserende Google Ads-accounts ontbreekt soms die menselijke toets.

Dat kan er voor zorgen dat het account niet ideaal wordt ingezet of dat de SEA-experts toch zoveel mogelijk manueel probeert te doen. 

Een betere oplossing voor dit gebrek is toevoegen van automation layers, bovenop de werking van Google Ads.

Automatisatie in layers toepassen is geen nieuw idee.

In heel wat verschillende sectoren worden totaaloplossingen opgedeeld in verschillende systemen/segmenten. Waarna die segmenten dan weer worden gecombineerd met nieuwe segmenten.

Technische uitwerking

Elk segment ontvangt input en geeft output en zolang de input en output gelijkaardige formats hebben kunnen systemen met elkaar verbonden worden

Zo kunnen dan enkele systemen aan elkaar verbonden worden en meer complexere problemen oplossen.

Hetzelfde idee is ook bij automations zo en dit principe wordt dan automation layers of ‘automatisatielagen’ genoemd.

Automation layers zorgt voor de automatisatie van wat Google Ads-experten al jaren manueel doen: met hun inzichten de handelingen van Google controleren en bijsturen waar nodig. 

De automatisatie is gebaseerd op regels, in plaats van gebaseerd op wat een machine kan leren uit data.

Een automatisatie laag invoeren is dus eigenlijk een automatisatie bovenop een reeds bestaande automatisatie invoeren die er voor zorgt dat de huidige automatisatie wordt geoptimaliseerd met functionaliteiten die je normaal manueel uitvoert voor die ‘menselijke toets’. 

Automation layers voor zoekwoord varianten

Sommige nieuwe automatisaties die worden ingevoerd door Google zijn onomkeerbaar.

Zo is ‘Close variants’ een nieuwe automatisatie van Google die niet kan worden uitgeschakeld. 

Vorig jaar heeft Google het idee achter ‘gelijkaardige zoekwoorden’ veranderd.

Door de herdefiniëring zijn er nu heel wat SEA-experten die veel tijd spenderen aan het controleren van zoektermen die de exacte match al dan niet triggeren. 

Deze menselijke monitoring en controle kan perfect geautomatiseerd worden aan de hand van automatisatielagen. Hierbij zal de SEA-manager de methode en structuur van het manueel checken, beoordelen en toevoegen van zoektermen automatiseren.

Een manier om een automatisatielaag te lanceren bovenop de standaard automatisatie van Google is door de performance van de ‘close variant’ te vergelijken met het exacte zoekwoord. 

Als de prestaties een vooraf opgesteld minimum overstijgen, wordt de zoekterm automatisch toegevoeg aan de zoekwoorden en wordt erop geboden.

Vallen de waarden onder dit vooropgestelde minimum wordt de zoekterm aan de negatieve zoekwoorden toegevoegd.

In de praktijk: automation layers voor slim bieden

Hoewel slimme biedstrategieën (voorlopig nog) vrije keuze zijn bij Google is er zeker ruimte voor verbetering in deze strategie. 

Let er op dat de slimme biedingen niet hetzelfde zijn als de automatische biedstrategieën.

Bij slimme biedstrategieën is er nog steeds menselijke input nodig om te verbeteren. 

Deze strategie doet het heel goed en beter dan de 100 procent manuele wijze, voornamelijk omdat de voorspellingen in het berekenen van conversies correcter zijn.

Door een correcte voorspelling te maken van de conversiegraad kan er een nauwkeurigere berekening worden gemaakt van de CPA en ROAS. Hierdoor kan er een betere bieding worden gedaan op CPC-niveau. De waarde van een klik is beter te voorspellen en in te schatten!

Bij slim bieden moet er nog steeds handmatig rekening gehouden worden met o.a.:

 • seizoenaliteit
 • speciale promoties
 • veranderende business doelstellingen

Voornamelijk niet-digitale cijfers, zoals winstgevendheid van de organisatie, kunnen niet automatisch in rekening genomen worden door Google. Daardoor is er soms een gebrek aan een correcte interpretatie door Google van wat de belangrijke elementen in de campagne zijn bij slim bieden. 

Daarom is dus belangrijk enkele automatisatie lagen toe te voegen aan deze halve automatische biedstrategie.

Een eerste element kan zijn dat de SEA-expert rekening houdt met de winstgevendheid bij het opstellen van de ROAS-doelstellingen.

Conversies die een grotere winstgevendheid hebben kunnen een lager ROAS-doel hebben. Onthoud dat ROAS = conversie waard/kosten. Dus hebben de winstgevende conversies iets meer speling in de biedstrategie wanneer deze zijn toegevoegd aan het Google-account.

In snackvorm

Danzij automation layers houd je controle in steeds meer geautomatiseerde Google Ads-accounts.

 • Door automatisatie worden systemen steeds minder met de menselijke input behandeld.
 • Ook in Google Ads accounts is er steeds minder nood aan.
 • Als reactie tegen deze verandering zijn automation layers een opmars aan het maken.
 • Dat zijn extra automatisaties die je zelf kan programmeren en toevoegen aan jouw account om een reeds bestaande automatisatie te optimaliseren.
Avatar
Naomi Steenbeke
naomi.steenbeke@websteak.be