e-mailmarketing trends

Het einde van 2018 staat voor de deur. Hét moment voor tal van bedrijven om even terug te blikken op de resultaten van het afgelopen jaar en van daaruit hun marketingstrategie uit te denken voor het volgende jaar.

Zeker voor e-mailmarketing stonden er in 2018 een aantal uitdagingen op de agenda. Denk maar aan de GDPR die in werking trad, de continue verbetering van anti-spam filters, enzovoort.

Eens kijken welke trends op de planning staan voor 2019!

Korte terugblik op 2018

Eén van de e-mailmarketingtrends die we het afgelopen jaar zeker hebben zien passeren, zijn de opt-in formulieren.

Zowel vlak voor, als vlak na de komst van de GDPR, stuurden verschillende bedrijven een e-mail rond met de vraag of ze je nog steeds mochten blijven mailen, en zo ja, of je dit dan uitdrukkelijk via de e-mail of via je profiel wilde bevestigen. Ook werd bij elke nieuwsbrief steeds de mogelijkheid toegevoegd om je uit te schrijven.

Verder werd ook het gebruik van plain text e-mails of mobielvriendelijke e-mails voor de meeste bedrijven een feit. Veel marketeers beseften immers dat het merendeel van hun klanten en prospecten hun e-mails via smartphone las en dat er dus ook op dit gebied een aanpassing diende te gebeuren.

Enkel rond het gebruik van interactieve e-mails bleven we in 2018 wat op onze honger zitten.

Zo hadden we bijvoorbeeld meer e-mails verwacht met ‘Add to Cart’-knoppen, rechtstreekse productreviews en enquêtes, maar dit bleek in de praktijk zeer weinig het geval te zijn. Misschien dat we hier in 2019 verandering in zien komen?

Voorspellingen voor 2019

1. Meer vertrouwen in e-mailmarketing

Hoewel de toenemende groei van social media advertising het gebruik van en het vertrouwen in e-mailmarketing onder druk zet, verwachten we een shift in 2019.

De gehele Cambridge Analytica Privacy-kwestie heeft er per slot van rekening voor gezorgd dat het algemeen vertrouwen van de consument in social media enorm beschadigd is.

Daarnaast werkt het gebruik van betaalde influencers eveneens argwaan in de hand bij heel wat gebruikers.

De consument zal dus het komende jaar terug op zoek gaan naar een manier om rechtstreeks met een merk in verbinding te staan, zonder tussenkomst van algoritmes, betaalde influencers, enzovoort.

En daar leent e-mailmarketing zich perfect toe!

2. Doorgedreven nichesegmentatie van e-maillijsten

Een andere e-mailmarketingtrend voor 2019, is een doorgedreven nichesegmentatie van e-maillijsten door de aanwezigheid van specifiekere data.

Marketeers zullen het komende jaar meer en meer gebruikmaken van artificial intelligence en geavanceerde technieken voor dataverzameling, waardoor ze eenvoudiger e-maillijsten kunnen opdelen in specifieke nichesegmenten, en dat is ook wat consumenten verwachten.

Ze beseffen dat bedrijven hun gegevens verzamelenmede door de verplichte cookiemelding op elke websiteen verwachten dan ook dat ze hiervoor in de plaats enkel informatie ontvangen in hun mailbox die hen effectief ook aanbelangt.

3. Gepersonaliseerde e-mails die de volgende stap in de customer journey voorspellen

Momenteel kijken we voor de verpersoonlijking van onze e-mails naar data uit het verleden, zoals acties die consumenten reeds op de website hebben volbracht of producten die ze eerder in de webshop hebben aangekocht.

Echter, in 2019 verwachten consumenten een stuk meer door het gebruik van geavanceerde dataverzameling en artificial intelligence.

Zo willen zij onder meer e-mails op maat ontvangen waarbij er suggesties worden gedaan voor de toekomst.

Netflix doet dit onder meer door series of films aan te bevelen die pas in de toekomst beschikbaar zijn, waardoor consumenten automatisch hun abonnement tot dan verlengen omdat ze geïnteresseerd zijn in die bepaalde film of serie.

4. De integratie van chatbots ter ondersteuning van e-mailmarketing

Chatbots worden vandaag de dag al gebruikt ter ondersteuning van e-mailmarketing, maar in 2019 zal deze trend alleen nog maar toenemen.

Zo kan je momenteel al op verschillende websites gebruikmaken van een chatbot om vragen te stellen, je pakketje te traceren of om een reservatie te maken of annuleren, maar in 2019 zullen zich ook onder meer volgende trends voordoen:

  • een chatbot die vraagt of je in de toekomst graag promoties of kortingscodes wil ontvangen;
  • een chatbot die je bij de komst op de website inlicht als je een e-mail hebt ontvangen met deze promoties, kortingscodes of een uitnodiging voor een event.

Dit komt voor de consument veel persoonlijker over dan een invulveld op de website of een pop-up die na enkele seconden tevoorschijn komt.

In snackvorm

E-mailmarketing evolueert verder in 2019

  • E-mailmarketing wint aan vertrouwen door het wantrouwen in social media.
  • Door het frequenter gebruik van artificial intelligence en de geavanceerde technieken voor dataverzameling, zal er meer nichesegmentatie in de mailinglijsten ontstaan.
  • Door deze nichesegmentatie ontvangen consumenten in de toekomst meer e-mails en nieuwsberichten die echt persoonlijk naar hen zijn gericht in plaats van naar een hele mailinglijst.
  • Ook gepersonaliseerde e-mails die de volgende stap in de customer journey voorspellen, worden mogelijk dankzij artificial intelligence en dataverzameling.
  • Een chatbot zal de rol van een pop-up overnemen en je persoonlijk vragen of je op de hoogte wil blijven van het laatste nieuws en promoties.
Avatar
Ashley Van den Broeck
ashley.vandenbroeck@websteak.be

Maximale goalgetter in het leven. Zo sta ik op het werk in als Project Manager voor verschillende projecten en leer ik graag bij over o.m. SEO & Analytics. Naast de werkvloer streef ik naar dagelijks geluk & het vinden van de allerbeste sushi.