De komst van Mobile First Indexing, de lancering van de BERT-update, de aanwezigheid van featured snippets en structured data… Google heeft de laatste jaren heel wat geïnvesteerd in de afstemming van haar zoekresultaten op de specifieke noden van haar gebruikers. Zo zijn mobiele zoekresultaten veel meer taal- en streekgebonden dan voorheen en toont Google bovenaan in...