Online marketing-gerelateerde werkzaamheden moeten voortdurend geoptimaliseerd worden. De digitale wereldneemt geen rust en is enorm onderhevig aan verandering.  Een handige strategie om hierop in te spelen én uit te leren is A/B-testing. Toch merken we vaak dat bedrijven hier nog niet (voldoende) op inzetten. Nochtans kunnen ze...

De komst van Mobile First Indexing, de lancering van de BERT-update, de aanwezigheid van featured snippets en structured data… Google heeft de laatste jaren heel wat geïnvesteerd in de afstemming van haar zoekresultaten op de specifieke noden van haar gebruikers. Zo zijn mobiele zoekresultaten veel meer taal- en streekgebonden dan voorheen en toont Google bovenaan in...