gericht a/b-testen

Eerder hadden we al een heel artikel toegewijd aan de wijze waarop je een goede A/B-testing kan uitvoeren.

Daarbij was een van de belangrijkste aandachtspunten dat het onderzoek vooral correct moest verlopen, en dat geduld een mooie zaak is bij dit soort testen.

Hoe je een A/B-testing uitvoert, gaan we hier dus niet opnieuw uitleggen.

We merken wel steeds dat het effect van A/B-testing wordt onderschat en dat het wel eens vergeten wordt om A/B-testing echt op te nemen in de communicatiestrategie.

Doordat je er zo enorm veel van kan leren, is de beste manier om het te integreren in jouw communicatiestrategie aan de hand van een testing-strategie.

Bouw een duidelijke strategie

Het geheim achter een succesvolle A/B-testing is de opzet van een goede strategie waaruit je iets kan leren van elke test die je uitvoert.

Dat vraagt natuurlijk heel wat plannen en analyseren, maar op lange termijn zal je er tijd mee besparen en zullen jouw testen effectief resultaten geven die anders misschien op niks zouden zijn uitgedraaid.

Een goede A/B-testing strategie bestaat uit vier essentiële stappen:

Buyer Persona

Voordat je een landingspagina opzet, moet je een gedetailleerd overzicht hebben van jouw buyer persona’s

Zij zijn namelijk een weerspiegeling van jouw testpersonen en geven de nodige informatie om een waardevolle hypothese op te stellen en achteraf jouw resultaten te kunnen analyseren en interpreteren.

Belangrijk om je af te vragen is of je de volgende informatie heb van jouw buyer persona:

 • leeftijd
 • voornamelijk mannelijk of vrouwelijk, of is het 50/50?
 • de verantwoordelijkheden van deze personen
 • over welk budget ze beschikken
 • wat hun doelen zijn (persoonlijk of werkgerelateerd, afhankelijk van jouw product)
 • waarom zouden zij geïnteresseerd zijn in uw product?
 • de pijnpunten
 • welk en hoe lost het product een probleem op?

Daarnaast is het van essentieel belang om een duidelijk idee te hebben van wie jouw doelpubliek is, maar ook van waarom net zij jouw doelpubliek zijn.

Het vergt tijd om deze personas op te stellen, maar eenmaal zover kan je er steeds naar terugkoppelen bij het opstellen van strategieën en testen.

Leg doelstellingen vast

Wat wil je bereiken met jouw tests?

Enkel door dit vast te leggen, heb je een focus en kan je effectieve testen uitvoeren. 

Als je niet weet wat je wilt testen en dus geen hypothese hebt, dan kan je geen test opstellen die iets zal meten om dan de hypothese aan te nemen of te verwerpen.

Denk dus goed na over wat het algemene doel is.

Waar moet het bedrijf in zien te slagen?

Opnieuw zijn er hier enkele zaken waarop een antwoord kan helpen om een concrete doelstelling vast te stellen:

 • Wat zijn de bedrijfsdoelstellingen? Wees specifiek, om sales te genereren is dus niet het juiste antwoord.
 • Hoe ziet de ideale klant er uit? Dit is niet gelijk aan hoe ziet de huidige klant er uit, want dat is jouw buyer persona dat je reeds hebt opgesteld.
 • Hoe worden bezoekers op de website uiteindelijk klanten?
 • Hoe kan een test jouw bedrijfsdoelstelling helpen behalen?
 • Focus je jou op kwaliteit of eerder op kwantiteit?

Stel jouw hypothese op

Nu je jouw buyer persona hebt en je weet in welke richting het bedrijf wenst te evolueren, en de doelstellingen die moeten worden behaald gekend zijn, kunnen de hypothese worden opgesteld.

Eerst en vooral moet je ontdekken waar het op dit moment stroef loopt tussen wat buyer persona’s willen en wat jouw bedrijf wilt.

Daarna bedenk je mogelijke oplossingen om deze uitdagingen te gaan overbruggen.

Mogelijke redenen tot frictie kunnen de volgende zijn:

 • Het aanbod is niet helemaal wat jouw publiek wilt.
 • Het is onduidelijk wat de volgende stap is.
 • Een makkelijke oplossing vraagt een makkelijke webpagina. Anders creëer je verwarring. Omgekeerd vraagt een complex product ook een uitgebreide pagina.
 • Jouw pagina en communicatie roepen niet de juist emoties op.
 • De content kan soms gewoonweg verwarrend zijn door schrijfstijl, zinsbouw, verwarrende design van de webpagina…
 • Je hebt niet het juiste verkeer op jouw pagina.

Door jouw potentiële probleempunten te identificeren, kan je een effectieve testing-strategie opzetten.

Analyseren en leren

Eenmaal de test heeft plaatsgevonden, is het de bedoeling dat je de resultaten gaat analyseren om uit te leren.

Leg vast wat de hypothese was, de doelgroep, de test zelf en de resultaten ervan.

Zo kan er in de toekomst naar teruggekeken worden en kunnen er eventueel nieuwe tests uit voortvloeien.

Ga je deze 4 stappen in jouw A/B-testing-strategie implementeren en na de testen telkens ook toepassen wat je eruit hebt geleerd, dan zal de conversie van jouw pagina’s alleen maar stijgen.

In snackvorm

A/B-testen levert het meeste op als je het doet een op een strategische manier.

 • A/B-tests gebeuren nog te vaak in het wilde weg.
 • Formuleer een strategie zodat je effectief telkens iets leert.
 • Weet altijd wie je aanspreekt en wat hun triggers zijn.
 • Leg de nodige doelstellingen vast.
 • Vergeet niet om je resultaten te analyseren en mee te nemen naar een volgende test.
Avatar
Ashley Van den Broeck
ashley.vandenbroeck@websteak.be

Maximale goalgetter in het leven. Zo sta ik op het werk in als Project Manager voor verschillende projecten en leer ik graag bij over o.m. SEO & Analytics. Naast de werkvloer streef ik naar dagelijks geluk & het vinden van de allerbeste sushi.